lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Zakup oprogramowania i sprzętu oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci dla uruchomienia e-usług w Gminie Skarżysko - Kamienna w ramach projektu „e – Skarżysko – rozwój usług elektronicznych"

Finansowanie Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Termin 2020-05-12 do 2020-06-12
Adresaci nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

Projekt jest realizowany przez MADKOM, my występujemy jako Podwykonawca MADKOMU. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. My jesteśmy odpowiedzialni za część 1 w zakresie: 
1.  e-Rekrutacje
2. e-Przedszkole
3. e-Portal Oświatowy
4. e-Informacje o uczniu
5. Portal konsultacyjny dla szkół
6. Systemy obsługi okołousługowej
7. Broker integracyjny
8. Szkolenia 
Wykonawca dostarczy i wdroży system obsługujący e-Usługi dla edukacji dla wszystkich jednostek oświatowych
( tj Zespołów Oświatowych, Szkół podstawowych oraz przedszkoli).

Nazwa Kod Odbiorcy
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
kurs,
AO_dyr użytkownicy programów firmy VULCAN,
Centralny VAT VULCAN dla pracowników jednostek podległych samorządowi
CVAT_JPodl_sem pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Centralny VAT VULCAN dla pracowników JST
CVAT_JST użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dotacje podręcznikowe dla pracowników JST
Dot_Podr_JST użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dotacje podręcznikowe dla pracowników szkół
Dot_Podr_JO użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dotacje. Podstawy pracy z aplikacją dla pracowników JST
DONET_JST1 użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dotacje. Seminarium dla pracowników jednostek oświatowych
Dot_sem użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dziennik przedszkolny VULCAN - administrowanie systemem, konfiguracja modułu opłat i obsługa sekretariatu
kurs,
DzP_OP nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Dziennik przedszkolny VULCAN. Szkolenie dla wychowawców oddziałów przedszkolnych
UO+naup nauczyciele,
Dziennik przedszkolny. Seminarium dla nauczycieli - wychowawców przedszkola
seminarium on-line,
SemNa_WP nauczyciele,
Finanse VULCAN. Administracja i definiowanie parametrów aplikacji
ADM_FinV użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji
FinV_Uz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Inwentarz VULCAN dla użytkowników Inwentarza Optivum
IV_IO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Jednorazowy dodatek uzupełniający
JDO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN dla użytkowników Kadr Optivum
KadryV_KO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Konfiguracja i zarządzanie platformą vEdukacja. Architektura i interfejs użytkownika. Platforma e-usług. Rejestr użytkowników i uprawień. Szyna danych
ADM_PLV użytkownicy programów firmy VULCAN,
Konfiguracja i zarządzanie Platformą VULCAN
szkolenie stanowiskowe,
AdmPV użytkownicy programów firmy VULCAN,
MOL NET+ jako nowoczesne narzędzie do prowadzenia biblioteki szkolnej
MNET_ns użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór ciągły Żłobki VULCAN dla organu prowadzącego. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
szkolenie stanowiskowe,
NZlobV_op użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór ciągły Żłobki VULCAN dla punktu naboru. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
NabZV_pn nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór Przedszkola. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
NaborPrz_w
Nabór Szkoły podstawowe. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
NaborSP_w użytkownicy programów firmy VULCAN,
Obowiązek nauki
kurs,
ON pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Korzystanie z systemu Magazyn VULCAN
kurs,
MAGV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Korzystanie z systemu Stołówka VULCAN
kurs,
StoV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Plan lekcji Optivum
PLO użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN - administrowanie systemem
szkolenie stanowiskowe,
PlaceV_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum
Place_PO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Przygotowanie Platformy VULCAN do pracy z Centralnym VAT VULCAN
szkolenie stanowiskowe,
CVAT_JST_1 użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma - warsztaty dla dyrektorów JO
warsztaty,
SGO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma - warsztaty dla JST
warsztaty,
SGO_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu
szkolenie stanowiskowe,
UO+as pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej
UONET+NAU_sem nauczyciele,
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców
UO+nau nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY