lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Szkolenia on-line.Niesoftowe

Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Szkolenia on-line (webinaria) to prosta forma wykładu lub seminarium przeniesiona z sali szkoleniowej w środowisko wirtualne. Każdy uczestnik, nie wychodząc z domu lub miejsca pracy, w określonym czasie łączy się z trenerem za pomocą otrzymanego linka. Uczestnicy webinarium nie widzą się wzajemnie. Słuchają i obserwują jedynie czynności wykonywane przez wykładowcę. Podczas tego spotkania każdy może zadawać pytania, dzielić się wątpliwościami i opiniami za pomocą udostępnionego czatu

Nazwa Kod Odbiorcy
Bezpieczna szkoła
Bezp_SZK
Działamy w bibliotece – jak zdobyć czytelnika i zorganizować ciekawe lekcje podczas zastępstw.
webinarium,
Dzial_biblio nauczyciele bibliotekarze,
Jak standaryzować zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach oraz przedszkolach. Szkolenie on-line.
webinarium,
StaZatr kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowe standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach
szkolenie on-line,
NS_nauPiSP kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Praca z uczniem zdolnym
webinarium,
zdolny nauczyciele,
Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy dla dzieci z Ukrainy
webinarium,
RozlFP_Ukr kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Rozwiązywanie problemów wynikających z korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Webinarium
webinarium,
N_SIO kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zagrożenia i wyzwania związane z ogromnym przepływem informacji przez sekretariat
szkolenie on-line,
zagr_wyzw_sekr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY