lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Wykonanie e-usług z wyłączeniem usług geodezyjnych – zakup Platformy Usług Oświatowych w trybie SaaS

Finansowanie Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Cyfrowy Olsztyn”,
Termin 2019-12-17 do 2020-10-29
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE (   m. Olsztyn ) ,

Nazwa Kod Odbiorcy
Nabór Bursy VULCAN dla administratora, organu prowadzącego oraz punktu naboru
kurs,
NB_opipn
Nabór ciągły Żłobki VULCAN dla administratora, organu prowadzącego oraz punktu naboru
kurs,
NZV_opipn
Nabór Przedszkola dla punktu naboru
kurs,
Na_Pdpn
Nabór Przedszkola oraz Nabór Szkoły podstawowe dla administratora oraz organu prowadzącego
kurs,
NP_NSp
Nabór Szkoły podstawowe dla punktu naboru
kurs,
NS_pdpn
Nabór Szkoły ponadpodstawowe dla administratora oraz organu prowadzącego
kurs,
NPP_op
Nabór Szkoły ponadpodstawowe dla punktu naboru
kurs,
NPP_pn
Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
NSPP_sem
Poznanie modułu Dotacji podręcznikowych
szkolenie on-line,
SysDotP kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Poznanie systemów elektronicznej rekrutacji
SysER kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Poznanie Systemu Kadrowo-Płacowego - moduł Kadry
szkolenie on-line,
SysKP_Kadry pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Poznanie Systemu Kadrowo-Płacowego - moduł Płace
szkolenie on-line,
SysKP_Płace pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Poznanie Systemu Obsługi Biblioteki
szkolenie on-line,
SysBib nauczyciele bibliotekarze,
Prezentacja Systemu Kadrowego
szkolenie on-line,
SysKP_K pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Prezentacja Systemu Płacowego
webinarium,
SysKP_P pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY