lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych

Finansowanie Unia Europejska w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
Termin 2019-09-26 do 2019-10-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE ,

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” jest  współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL 2014- 2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki samorządowe w województwie lubelskim, poprzez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych. W ramach projektu przewiduje się m. in. zakup i wdrożenie systemów zarządzania placówkami oświatowymi Gminy Łopiennik Górny, Gminy Ulan-Majorat oraz Powiatu Krasnostawskiego. Działania w ramach projektu prowadzone będą w 17 szkołach, w tym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Projekt przewiduje rozbudowę istniejących i wdrożenie nowych systemów backoffice w jednostkach realizujących projekt (informatyzując procedury wewnętrzne) i wdrożenie systemów udostępniających e-usługi, co umożliwi ich świadczenie. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają możliwość zdalnego załatwiania spraw, a same jednostki zostaną wyposażone w narzędzia podnoszące jakość i wydajność pracy. W rezultacie przedsięwzięcie umożliwi lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców terenu objętego projektem i rozwiąże problemy zgłaszane przez pracowników i kierownictwa jednostek realizujących projekt.

Cele projektu:
1. Dostawa i uruchomienie systemu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zapewnienie gwarancji dla dostarczonego systemu.
2. Przeprowadzenie instruktaży, umożliwiających samodzielne korzystanie z systemu,  dla wszystkich pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

Nazwa Kod Odbiorcy
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
kurs,
ArkDyr kadra kierownicza oświaty,
Arkusz dla dyrektorów jednostek. Rozpoczęcie pracy
kurs,
ArkRPr kadra kierownicza oświaty,
Dotacje podręcznikowe dla pracowników szkół
szkolenie,
Dot_Podr_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Administracja i definiowanie parametrów aplikacji
szkolenie,
ADM_FinV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji
kurs,
FinV_Uz
Jednorazowy dodatek uzupełniający
kurs,
JDU pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN. Podstawy pracy z programem
szkolenie,
KVPp pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Konfiguracja Sigmy – definiowanie parametrów
szkolenie,
SG_konf_JST kadra kierownicza oświaty,
Platforma VULCAN. Konfiguracja systemu na potrzeby aplikacji Kadry, Płace i Finanse VULCAN
szkolenie,
Pl_konf pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN
PlaceV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN – administrowanie systemem
szkolenie,
PlaceV_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma. Analiza zgromadzonych danych
szkolenie,
SGAnD
Sigma. Korzystanie z modułu Arkusz przez pracowników JST. Weryfikacja poprawności arkuszy organizacyjnych.
ASig_JST kadra kierownicza oświaty,
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego w JST – na podstawie projektów planów tworzonych przez jednostki oświatowe
szkolenie stanowiskowe,
CBudz kadra kierownicza oświaty,
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN. Korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
StMag pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu
szkolenie,
UO+as pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców
szkolenie,
UO+nau
Zarządzanie użytkownikami. Centralny Rejestr Użytkowników
kurs,
CRU kadra kierownicza oświaty,

Nazwa Rozmiar Opcje
Mat_Platforma_konfig_Lubelskie_2019 4.4 MB [ pobierz ]
Mat_Sigma_konf_Lubelskie_2019 2.21 MB [ pobierz ]
Mat_UONET_AdmSek_Lubelskie_2019 4.54 MB [ pobierz ]
Mat_ArkuszDyr_spraw_Lubelskie_2019 4.56 MB [ pobierz ]
Mat_Arkusz_JST_Lubelskie_2019 4.28 MB [ pobierz ]
Mat_UONET_nau_Lubelskie_2019 8.43 MB [ pobierz ]
Mat_Arkusz_Dyr_RozpPr_Lubelskie_2019 4.97 MB [ pobierz ]
Mat_ZarzUzytkow_Lubelskie_2019 2.49 MB [ pobierz ]
Mat_KadryV_pods_Lubelskie_2019 2.27 MB [ pobierz ]
Mat_PlaceVULCAN_Lubelskie_2019 1.78 MB [ pobierz ]
Mat_Place_admin_Lubelskie_2019 1.15 MB [ pobierz ]
Mat_FinanseVULCAN_uzytk_Lubelskie_2019 3.42 MB [ pobierz ]
Mat_MagazynStolowka_Lubelskie_2019 1.97 MB [ pobierz ]
Mat_Art30_Lubelskie_2019 1.27 MB [ pobierz ]
Mat_SigmaCyklBud_Lubelskie_2019 4.61 MB [ pobierz ]
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY