lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin

Finansowanie Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Termin 2019-09-02 do 2020-02-28
Adresaci kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE ,

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego System
Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla
jednostek oświatowych miasta Lublin” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.

Na Zintegrowany System Informatyczny dla jednostek oświatowych miasta Lublin
składają się:
1) aplikacje realizujące zadania z obszarów funkcjonalnych
2) e-usługi,
3) szyna ESB
4) urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli  aplikacyjnych (Load Balancery).

Nazwa Kod Odbiorcy
Analizy budżetowe w Hurtowni Danych Oświatowych
instruktaż,
HDO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
instruktaż,
DofMŁ kadra kierownicza oświaty,
e-Biblioteka. Korzystanie z systemu MOL NET+
instruktaż,
MOL pracownicy administracji jednostek oświatowych,
E-DZIENNIK. UONET+ dla administratora systemu
instruktaż,
UO+Adm pracownicy administracji jednostek oświatowych,
E-DZIENNIK. UONET+ dla nauczycieli-wychowawców
instruktaż,
UO+nau_wych pracownicy administracji jednostek oświatowych,
E-rekrutacja. Korzystanie z systemu Nabór Bursy VULCAN
instruktaż,
NabBur kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
E-rekrutacja. Korzystanie z systemu Nabór Przedszkola
instruktaż,
NPrze kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
E-rekrutacja. Korzystanie z systemu Nabór Szkoły podstawowe
instruktaż,
NSzPod kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
E-rekrutacja. Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego VULCAN
instruktaż,
NSzPoz kadra kierownicza oświaty,
E-rekrutacja. Nabór Szkoły ponadpodstawowe
instruktaż,
N_SPS kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Hurtownia Danych Oświatowych dla administratorów i działu IT
instruktaż,
HDO_IT pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Hurtownia Danych Oświatowych dla dyrektorów jednostek oświatowych
instruktaż,
HDO_dyr kadra kierownicza oświaty,
Hurtownia Danych Oświatowych dla pracowników LCAO
instruktaż,
HDO_LCAO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Hurtownia Danych Oświatowych dla pracowników Wydziału Oświaty
instruktaż,
HDO_WydzOsw pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry. Dodawanie pracownika oraz umowy w systemie Kadry VULCAN
instruktaż,
KaV_warszDod pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry. Korzystanie z funkcji programu Kadry VULCAN
instruktaż,
KaV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu Kadry VULCAN
instruktaż,
KaV_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
instruktaż,
KOSzkol pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Korzystanie z systemu przez JST
instruktaż,
ON_JST kadra kierownicza oświaty,
KONTROLA OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI. Korzystanie z systemu przez sekretarzy szkół
instruktaż,
KOSz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji Dotacje
instruktaż,
DotN kadra kierownicza oświaty,
Obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Wnioski o dotacje oraz sprawozdania z liczby uczniów
instruktaż,
Dot_Spr kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
OBSŁUGA JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO
instruktaż,
JDU pracownicy administracji jednostek oświatowych,
OBSŁUGA SEKRETARIATU. UONET+ dla sekretarzy szkół
instruktaż,
UO+sek pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Korzystanie z systemu Magazyn VULCAN
instruktaż,
MAGV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Korzystanie z systemu Stołówka VULCAN
instruktaż,
StoV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
OBSŁUGA WSPARCIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH, PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW
instruktaż,
UczUzd kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Opłaty VULCAN. Korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji
kurs,
OplV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Plan lekcji
instruktaż,
PLO kadra kierownicza oświaty,
PLANOWANIE CYKLU BUDŻETOWEGO. Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych
instruktaż,
SiPL kadra kierownicza oświaty,
PLANOWANIE ORGANIZACJI PLACÓWKI. Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
instruktaż,
AO_dyr kadra kierownicza oświaty,
Płace. Korzystanie z systemu Płace VULCAN oraz funkcjonalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
instruktaż,
PlacV_p pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace. Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum. Korzystanie z funkcjonalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
instruktaż,
PlacV_m pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
PPP_wk kadra kierownicza oświaty,
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
kurs komputerowy,
KZP_oz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Rozliczanie dotacji podręcznikowych
instruktaż,
DotPodr kadra kierownicza oświaty,
SYSTEM INTERNETOWY. vEdukacja dla JST. Zarządzanie treścią, Komunikator oraz Ankiety
instruktaż,
vEdukacja_JST pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolenie w ramach wdrożenia systemu w obszarze Dziennik i Obsługa sekretariatu. UONET+ - administrowanie systemem i obsługa sekretariatu
warsztaty, warsztaty,
UAdmS pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Wspomaganie pracy przedszkola/bursy
instruktaż,
PrzBurs kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI. Centralny Rejestr Użytkowników
instruktaż,
CRU kadra kierownicza oświaty,

Nazwa Rozmiar Opcje
Mat_AnalizyBudzetowe_HDO_Lublin 1.19 MB [ pobierz ]
Mat_PlanLekcji_Lublin 2.68 MB [ pobierz ]
Mat_ObslugaSekr_UONET_Lublin 6.06 MB [ pobierz ]
Mat_ DziennikWych_UONET_Lublin 9.18 MB [ pobierz ]
Mat_Kadry_korzystanie_z_funkcji_Lublin 2.21 MB [ pobierz ]
Mat_EDziennik_UONET+_adm_syst_Lublin 3 MB [ pobierz ]
Mat_Kadry_warsztaty_Lublin 2.21 MB [ pobierz ]
Mat_ProjCyklBudzet_Sigma_Lublin 2.08 MB [ pobierz ]
Mat_ArkuszDyr_Lublin 4.89 MB [ pobierz ]
Mat_ZarzUzytkow_Lublin 2.24 MB [ pobierz ]
Mat_vEdukacja_Komunikator_Ank_Lublin_2019 4.84 MB [ pobierz ]
Mat_ ObowNauki_JST_Lublin_2019 2.2 MB [ pobierz ]
Mat_ObowNauki_JO_Lublin_2019 1.5 MB [ pobierz ]
Mat_KasaZapPozyczk_Lublin_2019 3.17 MB [ pobierz ]
Mat_DotacjeDlaNiep_Lublin_2019 2.61 MB [ pobierz ]
Mat_DotacjePodr_Lublin_2019 6.23 MB [ pobierz ]
Mat_NaborSzkolyPodst_Lublin_2019 2.62 MB [ pobierz ]
Mat_NaborPrzedszk_Lublin_2019 1.23 MB [ pobierz ]
Mat_MagazynVULCAN_Lublin_2019 1.1 MB [ pobierz ]
Mat_StolowkaVULCAN_Lublin_2019 1.47 MB [ pobierz ]
Mat_PlacePodstaw_ZFSS_Lublin_2019 1.84 MB [ pobierz ]
Mat_NaboSzkPonadpods_Lublin_2019 2.21 MB [ pobierz ]
Mat_PoradniaPP_Lublin_2019 7.88 MB [ pobierz ]
Mat_NaborBursy_Lublin_2019 3.22 MB [ pobierz ]
Mat_PlacowkiPozaszkolne_Lublin_2019 2.57 MB [ pobierz ]
Mat_WspPrac_Przedszkola_Bursy_Lublin_2019 4.45 MB [ pobierz ]
Mat_eBiblioteka_MOLNET_Lublin_2020 7.47 MB [ pobierz ]
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY