lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków - II edycja

Finansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetewa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrownych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego. ,
Termin 2019-03-21 do 2020-11-30
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE ,

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli wszytskich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technoligii i sprzętu dla nauczycieli tj. szkoleń z zakresu: "Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania", "uczeń generacji Z, czyli jak efektywnie uczyć cyfrowego", Najważnijsze narzędzie - jak dbać o pedagogiczne ciało, żeby nie straciło ducha", "Nie tylko IQ... czyli o sposobach wykorzystania inteligencji wielorakich w pracy z uczniem", "Myślenie jest w cenie - jak nauczyć myślenia każdego, kto nie docenia tego", "Myślogirafia - notatki rysunkowe", "Uczy wspiera inspiruje- nauczyciel XI wieku", "Trening zastępowania agresji" 


Nazwa Kod Odbiorcy
Myślenie jest w cenie – jak nauczyć myślenia każdego, kto nie docenia tego
szkolenie,
Mys nauczyciele,
Myślografia – notatki rysunkowe
szkolenie,
NotRys nauczyciele,
Najważniejsze narzędzie – czyli jak dbać o pedagogiczne ciało, żeby nie straciło ducha
kurs,
Narzędzie nauczyciele,
Nie tylko IQ... czyli o sposobach wykorzystania inteligencji wielorakich w pracy z uczniem
IQ nauczyciele,
Trening zastępowania agresji
szkolenie,
Tre nauczyciele,
Uczeń generacji Z czyli jak efektywnie uczyć cyfrowego człowieka?
GenZ nauczyciele,
Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku
szkolenie,
Insp nauczyciele,
Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania
szkolenie,
Eksperyment nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY