lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Miejskiej Kościan

Finansowanie Unia Europejska w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, II Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.,
Termin 2018-11-26 do 2018-12-17
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny WIELKOPOLSKIE (   kościański ) ,

Dostawa i wdrożenie systemu e-oświata na potrzeby projektu pn. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Miejskiej Kościan.

Nazwa Kod Odbiorcy
Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania
kurs,
Arkusz_analiza pracownicy samorządu,
Arkusz dla administratorów
kurs,
Arkusz_ADM pracownicy samorządu,
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
kurs,
Ark_dyr kadra kierownicza oświaty,
UONET+ - szkolenie dla sekretarzy szkół
kurs,
UONET+Sek pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców
kurs,
UO+nau nauczyciele,
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu
kurs,
U_Adm

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY