lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych

Finansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych,
Termin 2018-11-27 do 2019-03-31
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE (   kętrzyński ) ,
Zamówienie realizowane w wyniku przetargu nieograniczonego CUW.PK.343.35.2018 pt.  Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”.
 
Projekt realizowany jest przez Konsorcjum firm Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-210 Warszawa oraz VULCAN sp. z o.o., ul Wołowska 6, 51-116 Wrocław.
W ramach projektu Firma VULCAN sp. z o.o. dostarcza systemy oraz e-usługi wspierające zarządzanie oświatą oraz realizuje szkolenia z dostarczonego oprogramowania dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych.

Nazwa Kod Odbiorcy
Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania. Planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem
kurs,
Arkusz_analiza pracownicy samorządu,
Arkusz dla administratorów. Planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem
kurs,
Arkusz_Adm pracownicy samorządu,
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych. Planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem
kurs,
Arkusz_JO kadra kierownicza oświaty,
Finanse VULCAN - warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu
warsztaty,
FinV_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Konfiguracja i zarządzanie platformą vEdukacja. Architektura i interfejs użytkownika. Platforma e-usług. Rejestr użytkowników i uprawień. Szyna danych
kurs,
ADM_PLV pracownicy samorządu,
Płace VULCAN - warsztaty
warsztaty,
Place_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Sigma. Analiza zgromadzonych danych. Planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem
kurs,
SGAnD pracownicy samorządu,
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego w JST - od tworzenia projektów planów finansowych do sprawozdań budżetowych. Planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem
kurs,
SG_OCB pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Sigma. Przygotowanie planu finansowego przez jednostki oświatowe. Planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem
kurs,
SG_PF kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
System biblioteczny. MOL NET+ jako nowoczesne narzędzie do prowadzenia biblioteki szkolnej
kurs,
MNET_ns nauczyciele,
Szkolenie dla pracowników JST oraz JO. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
kurs,
NSPP kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
UONET+, nadzór pedagogiczny z elementami planu lekcji. Układanie planów lekcji oraz grafików dyżurów nauczycieli
warsztaty,
UNPed kadra kierownicza oświaty,
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu. System zarządzania informacją o uczniu. E-Usługi - e-Sekretariat
U+AS pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+. Korzystanie z modułu Zastępstwa. System zarządzania informacją o uczniu
U+Zast nauczyciele,
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców. System zarządzania informacją o uczniu. E-Usługi - e-Dziennik, e-Powiadomienia, e-Świadectwa i Arkusze Ocen
kurs,
U+NauW nauczyciele,
UONET+. Warsztaty dla użytkowników modułu Dziennik. System zarządzania informacją o uczniu. E-Usługi - e-Dydaktyka
warsztaty,
UONET_NAU_w nauczyciele,
vEdukacja dla JST. Komunikator
kurs,
KOM_JST pracownicy samorządu,
Warsztaty doskonalące dla sekretarzy szkół. System zarządzania informacją o uczniu. E-Usługi - e-Administracja, e - Dokumentacja
USek_w pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY