lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

W krainie kompetencji

Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Termin 2018-09-28 do 2018-12-15
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE ,

"W ramach projektu ""W krainie kompetencji"" firma VULCAN realizuje zamówienie na przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

Nazwa Kod Odbiorcy
Jak efektywnie wykorzystać sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
szkolenie,
TIK nauczyciele,
Jak nauczać metodą eksperymentu
szkolenie,
MetEksper nauczyciele,
Jak pracować z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
szkolenie,
SPE nauczyciele,
Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów zdolnych
szkolenie,
UczZd nauczyciele,
Obsługa i wykorzystanie pomocy dydaktycznych i tablic interaktywnych
szkolenie,
PomDydakt nauczyciele,
Sztuka efektywnego nauczania
szkolenie,
SztEN nauczyciele,
Warsztaty z animatorem rękodzieła
warsztaty,
Rękodz nauczyciele,
Warsztaty z animatorem teatralnym
warsztaty,
Teatr nauczyciele,
Zwiększenie efektywności uczenia się - metody i techniki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów
szkolenie,
KompK nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY