lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo

Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
Termin 2018-09-07 do 2018-12-13
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny WIELKOPOLSKIE ,

Szkolenia dla nauczycieli z Gminy Bojanowo realizowane w ramach projektu ,,Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo" Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zaplanowany do realizacji od września 2018 do czerwca 2019 r.

Nazwa Kod Odbiorcy
Jak pracować metodą eksperymentu
szkolenie,
PME nauczyciele,
Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych
szkolenie,
KomKl nauczyciele,
Metoda projektu i eksperymentu w gimnazjum
kurs,
MPE_G nauczyciele,
Metoda projektu i eksperymentu w szkole podstawowej
szkolenie,
Eksp nauczyciele,
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
szkolenie,
SPE nauczyciele,
Projektowanie innowacji poprzez eksperyment jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela
szkolenie,
ProInn nauczyciele,
Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów
szkolenie,
EksJEd nauczyciele,
Zastosowanie metod eksperymentu na zajęciach
szkolenie,
MetEkZ nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY