lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Mieszkańcy Niedrzwicy Dużej na szlaku eRozwoju

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2009-10-21 do 2009-11-16
Planowana liczba uczestników 50 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny LUBELSKIE ,

Bezpłatne szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnej technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej w codziennej pracy zawodowej pracowników instytucji oświatowych w Niedrzwicy Dużej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej instytucji oświatowych w Niedrzwicy Dużej poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w obszarze zarządzania, finansów i dydaktyki.

 

Szkolenia będą organizowane od września do listopada 2009 r. w trzech blokach szkoleniowych:

Nowoczesne zarządzanie (32h)

 • Miejsce i rola ICT w zarządzaniu szkołami
 • Platforma edukacyjna Fronter jako narzędzie wspomagające kształcenie
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie
 • Komputerowe systemy zarządzania szkołą
 • Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły
 • Przygotowanie projektu planu finansowego jednostki sprawozdawczej
 • Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli oraz monitoring efektywności ich pracy
 • Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 • Analiza danych organizacyjnych gromadzonych w Sigmie Optivum

Nowoczesne nauczanie (32h)

 • Zapoznanie z narzędziami osobistymi użytkownika Frontera
 • Przygotowywanie prezentacji wspierającej proces dydaktyczny za pomocą programu MS PowerPoint
 • Efektywne wykorzystanie edytora tekstu w przygotowywaniu materiałów wspomagających proces dydaktyczny
 • Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspierające prace administracyjne
 • Internet jako źródło informacji
 • Internet i komunikacja
 • Specjalistyczne programy wspierające pracę nauczyciela
 • Otwarta platforma edukacyjna wspierająca proces dydaktyczny
 • Zasady BHP pracy przy komputerze
Nowoczesna księgowość, kadry i płace (32h)
 • Wprowadzanie danych do programu Księgowość Optivum
 • Poznanie mechanizmów ułatwiających wprowadzanie dokumentów
 • Ochrona danych księgowych
 • Obsługa zestawień
 • Import planu w Księgowości Optivum
 • Definicja i eksport sprawozdań budżetowych w Księgowości Optivum
 • Import wykonania w Sigmie Optivum
 • Ewidencja pracowników w programie Kadry Optivum
 • Wprowadzanie danych kadrowych
 • Przygotowywanie list płac za pomocą programu Place Optivum
 • Rozliczanie nieobecności
 • Współpraca programu Płace Optivum z innymi programami z serii Optivum
 • Przygotowanie dokumentów dla programu Płatnik
 • Archiwizacja i porządkowanie danych oraz aktualizacja słowników .
Nazwa Kod Odbiorcy
Nowoczesna księgowość, kadry i płace
kurs,
SFKP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Nowoczesne nauczanie
kurs,
SN nauczyciele,
Nowoczesne zarządzanie
kurs,
SZ kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY