lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA

Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Termin 2018-05-07 do 2018-05-30
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny POMORSKIE ,

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nazwa Kod Odbiorcy
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
kurs,
SPE nauczyciele,
Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności
kurs,
Komp nauczyciele,
Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu z wykorzystaniem ICT
kurs,
Eksp nauczyciele,
Stosowanie włączających metod pracy, skutecznych technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem ICT
kurs,
ICT nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY