lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Innowacyjne zarządzanie w przemyskich jednostkach oświatowych

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2009-10-08 do 2009-12-15
Planowana liczba uczestników 60 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty,
Zasięg terytorialny PODKARPACKIE (   m. Przemyśl ) ,

W ramach projektu Innowacyjne zarządzanie w przemyskich jednostkach oświatowych - szkolenia z ICT, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, dla Gminy Miasta Przemyśl, organizujemy szkolenia ICT w nowoczesnym zarządzaniu placówką oświatową.

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Przemyśl, a którzy zainteresowani są podniesieniem oraz doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych związanych z posługiwaniem się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie oświatą.Nazwa Kod Odbiorcy
ICT w nowoczesnym zarządzaniu placówką oświatową
kurs,
SZ

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY