lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2017-07-07 do 2018-09-28
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny ŚLĄSKIE ,


Nazwa Kod Odbiorcy
SZO-ADM. Konfiguracja i zarządzanie Platformą VULCAN
kurs,
SZO-ADM_PLV pracownicy samorządu,
SZO-ASZ. Analizator Zatrudnienia i Wynagrodzenia
kurs,
SZO-ASZ_AZ pracownicy samorządu,
SZO-DEU. Obowiązek nauki
kurs,
SZO-DEU_ObNau pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
SZO-DZE. Dziennik przedszkolny VULCAN - administrowanie systemem i obsługa sekretariatu
kurs,
SZO-DZE_DzP pracownicy administracji jednostek oświatowych,
SZO-DZE. UONET+ dla administratora systemu
kurs,
SZO-DZE_U+Adm kadra kierownicza oświaty,
SZO-DZE. UONET+ dla nauczycieli-wychowawców
kurs,
SZO-DZE_U+Nau nauczyciele,
SZO-DZE. UONET+ dla sekretarzy szkół
SZO-DZE_U+sek kadra kierownicza oświaty,
SZO-DZE. UONET+. Korzystanie z modułu Zastępstwa
kurs,
U+Zast kadra kierownicza oświaty,
SZO-DZE. UONET+. Szkolenie dla nauczycieli - wychowawców przedszkola
kurs,
SZO-DZE. DzPW nauczyciele,
SZO-ODN. Dotacje. Kurs dla pracowników dotowanych jednostek
seminarium,
SZO-ODN_JO kadra kierownicza oświaty,
SZO-ODN. Dotacje. Kurs dla pracowników JST
kurs,
SZO-ODN pracownicy samorządu,
SZO-OPI. Magazyn VULCAN. Podstawy pracy z programem
kurs,
SZO-OPI_MGO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
SZO-OPI. Opłaty VULCAN. Podstawy pracy z programem
kurs,
SZO-OPI_OPL pracownicy administracji jednostek oświatowych,
SZO-OPI. Stołówka VULCAN. Podstawy pracy z programem
kurs,
SZO-OPI_STO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
SZO-ORG. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania
kurs,
SZO-ORG_AJST pracownicy samorządu,
SZO-ORG. Arkusz dla administratorów
kurs,
SZO-ORG_AAdm pracownicy samorządu,
SZO-ORG. Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
kurs,
SZO-ORG_ADyr kadra kierownicza oświaty,
SZO-ORG. Arkusz dla dyrektorów przedszkoli i innych placówek oświatowych
kurs,
SZO-ORG_WPrz kadra kierownicza oświaty,
SZO-ORG. Plan lekcji Optivum
kurs,
SZO-ORG_Pl kadra kierownicza oświaty,
SZO-ORG. Sigma. Przygotowanie Platformy VULCAN do pracy
kurs,
SZO-ORG_SIGM pracownicy samorządu,
SZO-PKO. Kadry VULCAN. Podstawy pracy z programem
kurs,
SZO-PKO_KV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
SZO-PKO. Płace VULCAN
kurs,
SZO-PKO_PV pracownicy administracji jednostek oświatowych,
SZO-SEN. Nabór dla placówek umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
kurs,
SZO-SEN_NabPUzd kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
SZO-SEN. Nabór do oddziałów integracyjnych w części dla uczniów niepełnosprawnych i oddziałów specjalnych w szkołach specjalnych
kurs,
SZO-SEN_NabPInt nauczyciele, pracownicy samorządu,
SZO-SEN. Nabór Przedszkola. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
seminarium,
SZO-SEN_NPrz kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
SZO-SEN. Nabór Szkoły podstawowe. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
seminarium,
SZO-SEN_NSzP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
SZO-SEN. Nabór Szkoły ponadgimnazjalne dla pracowników JO i JST
seminarium,
SZO-SEN_NSPG kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
SZO-SEN. Nabór Żłobki. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
kurs,
SZO-SEN_NZ_PN kadra kierownicza oświaty,
SZO-SEN. Nabór Żłobki. Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji. Szkolenie dla organu prowadzącego
kurs,
SZO-SEN_NZ_OP kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY