lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku

Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Termin 2018-02-22 do 2018-03-30
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE ,

Projekt „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Nazwa Kod Odbiorcy
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedmiotów matematycznych
warsztaty,
MetAkt_mat nauczyciele,
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
warsztaty,
MetAkt_prz nauczyciele,
Nauczyciel też zna TrIKa, czyli jak kształtować w uczniach kompetencje kluczowe i jak innowacyjnie nauczać języka obcego
warsztaty,
JezykiObce nauczyciele,
TIK w pracy nauczyciela
warsztaty,
TIK nauczyciele,
Wspieranie dziecka w uczeniu się matematyki
warsztaty,
WspDz nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY