lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Projekty szkoleniowe realizowane dla Gminy Miasta Rzeszów

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2009-09-30 do 2009-11-30
Planowana liczba uczestników 340 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zasięg terytorialny PODKARPACKIE ,

VULCAN realizuje 6 modułów szkoleniowych w ramach 4 projektów dla Gminy Miasta Rzeszów.
Projekty te, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rzeszów, a którzy zainteresowani są podniesieniem oraz doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych związanych z wykorzystaniem w pracy nowoczesnych technologii ICT.

Projekt: Moduł:
Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi - doskonalenie umiejętności wykorzystywania ICT w pracy zawodowej dyrektora
Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów - szkolenia informatyczne dla kadry administracyjnej
Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty

ICT w zarządzaniu finansami w oświacie
Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce - rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce
Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów
Biblioteka centrum multimedialnym

Administrator platformy edukacyjnej

Nazwa Kod Odbiorcy
Administrator platformy edukacyjnej
kurs,
FRA nauczyciele,
Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi – doskonalenie umiejętności wykorzystywania ICT w pracy zawodowej dyrektora
kurs,
SZ
Biblioteka centrum multimedialnym
kurs,
SB nauczyciele bibliotekarze,
ICT w zarządzaniu finansami w oświacie
kurs,
SFKM pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce
kurs,
SN nauczyciele,
Nowoczesny pracownik administracyjny systemu oświaty
kurs,
SA pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY