lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2017-11-01 do 2017-12-31
Zasięg terytorialny MAZOWIECKIE ,

Realizacja usługi szkoleniowej w ramach projektu:

 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” o numerze RPMA.10.01.01-14-7289/16 realizowanego w ramach Osi priorytetowej: X Edukacja dla rozwoju regionu Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beneficjent projektu:

 

W ramach w. w. projektu VULCAN realizuje szkolenia dla nauczycieli na temat: „ Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym dla 10 grup.

Szkolenie skierowane jest do kadry nauczycielskiej i dotyczy wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych i nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK w Przasnyszu.  Każde ze szkoleń będzie trwało 16 godzin (1godzina = 45 min). Wielkość grup min.5 osób max. 15 osób

Wszystkie szkolenie będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryk Sienkiewicza Przasnyszu

Nazwa Kod Odbiorcy
Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym
warsztaty,
TIK_Prz

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY