lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Piski Cyfrowy Uczeń - PCU

Finansowanie Urząd Marszałkowski,
Termin 2017-08-01 do 2019-07-31
Planowana liczba uczestników 650 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny WARMIŃSKO-MAZURSKIE (   piski ) ,

"Projekt Piski Cyfrowy Uczeń – PCU" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie  2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.


Beneficjentem projektu jest Gmina Pisz.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest przygotowanie uczniów 8 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazjów z Gminy Pisz do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 560 [257K/303M] uczniów,  90 [79K/11M] nauczycieli oraz wyposażenie 10 szkół w narzędzia TIK w okresie od 1.08.2017 do 31.07.2019.

Główne moduły szkoleniowe projektu:
• Kompetencje cyfrowe piskich nauczycieli
• Kreatywny i innowacyjny filmowiec w szkole
• Jak efektywnie rozwijać kompetencje językowe uczniów.

Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2019-07-31.

Nazwa Kod Odbiorcy
Jak efektywnie rozwijać kompetencje językowe uczniów
kurs,
KJU nauczyciele,
Kompetencje cyfrowe piskich nauczycieli
kurs,
KCPN nauczyciele,
Kreatywny i innowacyjny filmowiec w szkole
kurs,
KIF nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY