lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Nauka szansą na rozwój

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2017-09-28 do 2017-11-15
Planowana liczba uczestników 40 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny MAZOWIECKIE ,

Projekt nr RPMA.10.01.01-14-7285/16 pn. „Nauka szansą na rozwój” jest realizowany w Gminie Goszczyn. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu jest :
Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

W ramach w. w. projektu VULCAN realizuje szkolenia dla nauczycieli na temat: „Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce”  (szkolenie grupowe) dla dwóch szkół podstawowych: w Goszczynie i w Sielcu.

Szkolenie skierowane jest do kadry nauczycielskiej i dotyczy wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce. Tematyka szkolenia obejmuje  wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych i nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK w Gminie Goszczyn.

W projekcie weźmie udział co najmniej 40 nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 28.09.2017 – 15.10.2017.

Moduły szkoleniowe:
•    Wykorzystanie narzędzie TIK w dydaktyce – 10 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. 


Goszczyn-Logo-500x

Nazwa Kod Odbiorcy
Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce
warsztaty,
TIK-dyd

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY