lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Przez kształcenie do sukcesu

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2017-03-28 do 2017-07-31
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny MAZOWIECKIE (   m. Radom ) ,

Projekt realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń dla nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pt. „Przez kształcenie do sukcesu”. Zamówienie podzielone jest na 5 części.

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu podniesienie do czerwca 2018 r. u 2 782 uczniów i 169 nauczycieli 14 radomskich szkół kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia.

Okres realizacji projektu:  – 31.07. 2017.

Nazwa Kod Odbiorcy
Szkolenie z zakresu algorytmiki
kurs,
G5Rad nauczyciele,
Szkolenie z zakresu programowania
kurs,
G6Rad nauczyciele,
Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci
kurs,
G4Rad nauczyciele,
Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
kurs,
G1Rad nauczyciele,
Szkolenie z zakresu stosowania metody eksperymentu w nauczaniu
kurs,
G2Rad nauczyciele,
Szkolenie z zakresu włączania TIK w proces dydaktyczny
kurs,
G3Rad nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY