lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski,
Termin 2017-01-14 do 2017-03-14
Planowana liczba uczestników 21 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE ,

Projekt "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu" - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2.4 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

W projekcie weźmie udział 375 uczniów oraz 21 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla  których Gmina Strzegom jest organem prowadzącym.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających najniższe wyniki egzaminów w Gminie Strzegom z zakresu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wdrożenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach projektu zrealizujemy szkolenie „Nauczanie oparte na  metodzie  projektu i eksperymentu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” (80h).

Okres realizacji projektu: 14.01.2017 - 31.08.2018.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY