lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Dziecko najlepsza inwestycja

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski,
Termin 2016-12-09 do 2017-06-30
Planowana liczba uczestników 91 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny POMORSKIE (   tczewski ) ,


Projekt „Dziecko najlepsza  inwestycja” – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

W projekcie weźmie udział 686 uczniów oraz 91 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla  których Gmina Gniew jest  organem prowadzącym.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów, uczęszczających do szkół Gminy Gniew.

Zakres tematyczny szkoleń dla nauczycieli:
- Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce (40 h)
- Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (10 h)
- Wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania  przedmiotów ścisłych (10 h)
- Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (10 h)

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 –30.06. 2018.

Nazwa Kod Odbiorcy
Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce
kurs,
TechKomp nauczyciele,
Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
PracaIndyw nauczyciele,
Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy
kurs,
RozwUmUcz nauczyciele,
Wykorzystanie metody eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych
kurs,
MetEks nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY