lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2015-05-13 do 2015-09-07
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu,
Zasięg terytorialny ŁÓDZKIE (   łaski ) ,

W wyniku wygrania przetargu na dostawę systemu zarządzania oświatą oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” firma VULCAN realizuje szkolenia wspierające wdrożenie tego systemu w organie prowadzącym oraz 14 placówkach podległych Gminie Miasta Łask.

Realizacja tego zadania przewiduje szkolenia dotyczące następujących obszarów systemu:

 1. portal edukacyjny z zasobami  
 2. portal informacyjny
 3. system elektronicznego planu lekcji
 4. system dziennika elektronicznego
 5. system elektronicznego arkusza organizacyjnego w placówce
 6. system wspomagający obsługę kadr i płac w szkołach
 7. system wspomagający pracę przedszkola
 8. system wspomagający nabór uczniów do przedszkoli i szkół
 9. system wspomagający zarządzanie oświatą
 10. analizator struktury zatrudnienia i wynagrodzeń
 11. obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z zapisów w art. 30a KN.

Szkolenia powinny zakończyć się do 15 lipca 2015 r.Nazwa Kod Odbiorcy
Analizator struktury zatrudnienia i wynagrodzenia
kurs,
L_ASZIW kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły
warsztaty,
L_AO_Aneks_w kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z zapisów w art. 30a KN
kurs,
L_JDU pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Obsługa Systemu rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu
warsztaty,
L_iPrzed kadra kierownicza oświaty,
Plan lekcji Optivum
kurs,
L_PLO nauczyciele,
Portal edukacyjny z zasobami
kurs,
PEzZ kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Portal informacyjny
kurs,
L_PInf nauczyciele,
Sigma- system wspomagania zarządzania oświatą
warsztaty,
L_SG_w kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
System wspomagający nabór uczniów do przedszkoli i szkół
kurs,
L_Nabor kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
System wspomagający obsługę kadr w szkołach
kurs,
SWO_Kadry pracownicy administracji jednostek oświatowych,
System wspomagający obsługę płac w szkołach
kurs,
SWO_Płace pracownicy administracji jednostek oświatowych,
UONET+ - szkolenie dla administratora systemu
kurs,
L_UONET+admin nauczyciele,
UONET+ - szkolenie dla nauczycieli-wychowawców
kurs,
UO+nau nauczyciele,
UONET+ - szkolenie dla sekretarza szkoły
kurs,
UONET+sek pracownicy administracji jednostek oświatowych,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY