lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap (Konferencje)

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2012-12-01 do 2015-06-30
Adresaci kadra kierownicza oświaty,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Konferencje realizowane w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Lider) oraz VULCAN sp. z o.o. (Partner), w ramach Priorytetu III, Działania 3.1., Poddziałania 3.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

W projekcie weźmie udział minimum 1500 osób, każda osoba może skorzystać z kilku szkoleń i/lub warsztatów (rezultat do osiągniecia w projekcie: 6030 wsparć udzielonych przedstawicielom JST).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, poprzez upowszechnienie i wdrożenie nowych modeli i narzędzi planowania, zarządzania, monitorowania szkół/placówek oświatowych.

Zakres tematyczny szkoleń:

1 etap: optymalizacja organizacji oświaty samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji.

2 etap: planowanie wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności szkoły samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji.

3 etap: szkoła samorządowa szkołą dla ucznia – efekty zarządzania strategicznego.

Wykładowcy i trenerzy: specjaliści w zakresie zarządzania edukacją i finansów oświatowych.

Zasady rekrutacji uczestników: informacje o szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie projektu www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl/
Nazwa Kod Odbiorcy
Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra
konferencja,
KONF-5
Samorządowa oświata z pomysłem i perspektywami
konferencja,
KONF-6 kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY