lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Podkarpacie stawia na zawodowców

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2014-11-17 do 2014-12-31
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny PODKARPACKIE ,

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Powiat Mielecki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem w imieniu Powiatu Mieleckiego.

Wsparciem finansowym zostały objęte programy rozwojowe mieleckich szkół zawodowych:
• Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,
• Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
• Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu,
• Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!


Nazwa Kod Odbiorcy
Drukowanie świadectw
kurs komputerowy,
M_UONET+ nauczyciele,
Efektywne wykorzystanie aplikacji e-dziennik z pakietu Optivum
seminarium,
M_UONET+_DL kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Ewaluacja wewnętrzna
szkolenie,
M_Ewal kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Kompetentne przygotowanie arkusza organizacyjnego
warsztaty,
M_AROw kadra kierownicza oświaty,
Monitorowanie realizacji podstawy programowej
szkolenie,
M_MonitPP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY