lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin 2014-11-17 do 2014-12-10
Planowana liczba uczestników 130 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny LUBUSKIE (   zielonogórski ) ,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego".Nazwa Kod Odbiorcy
Szkolenie dla administratora portalu vEdukacja. Zarządzanie użytkownikami i treścią
szkolenie,
K_PvEduk pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolenie w zakresie obsługi elektronicznego dziennika dla administratorów
szkolenie,
K_UONET+adm kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi elektronicznego dziennika dla użytkowników
szkolenie,
K_UONET+nau nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi sekretariatu i w zakresie organizacyjnym dla administratorów
szkolenie,
K_UONET+admSek pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi sekretariatu i w zakresie organizacyjnym dla użytkowników
szkolenie,
K_UONET+sek pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu do zarządzania przedszkolem – dla administratorów
kurs komputerowy,
K_I_Przedszkola_Adm kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu do zarządzania przedszkolem – dla użytkowników
kurs komputerowy,
K_I_Przedszkola_Uzyt kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu gospodarki magazynowej i inwentaryzacji dla administratorów
kurs komputerowy,
K_MGO_INO_Adm pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu gospodarki magazynowej i inwentaryzacji dla użytkowników
kurs komputerowy,
K_MGO_INO_Uzyt pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu kadr dla administratorów
kurs komputerowy,
K_KAO_Adm pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu kadr dla użytkowników
kurs komputerowy,
K_KAO_Uzyt pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu obsługi finansowej dla administratorów
kurs komputerowy,
K_FIO_ADM pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu obsługi finansowej dla użytkowników
kurs komputerowy,
K_FIO_Uzyt pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu płac dla administratorów
kurs komputerowy,
K_PCO_Adm pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu płac dla użytkowników
kurs komputerowy,
K_PCO_Uzyt pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu zarządzania biblioteką - dla administratorów
kurs komputerowy,
K_MOLNET_Adm nauczyciele bibliotekarze,
Szkolenie w zakresie obsługi systemu zarządzania biblioteką - dla użytkowników
kurs komputerowy,
K_MOLNET_Uzyt nauczyciele bibliotekarze,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY