lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Innowacyjny urzędnik atutem państwa

Finansowanie Unia Europejska i budżet państwa,
Termin 2009-01-01 do 2009-10-30
Planowana liczba uczestników 800 osób/-y (planowana liczba uczestników)
Adresaci pracownicy samorządu,
Strona projektu [przejdź]
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Bezpłatne szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnej technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej w codziennej pracy zawodowej pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Instytucją Wdrażającą Poddziałanie 5.2.1  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w codziennej pracy zawodowej związanej z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługą cyklu budżetowego w oświacie.
 
Szkolenia będą organizowane na terenie całej Polski  od stycznia do września 2009 r.
 
Każde szkolenie obejmuje 2 poziomy: składa się z modułu ogólnego oraz modułu specjalistycznego.
 
Zakres tematyczny modułu ogólnego jest wspólny dla wszystkich uczestników projektu. Po szkoleniu w ramach modułu ogólnego uczestnik powinien wybrać i wziąć udział w jednym z dwóch modułów specjalistycznych, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i potrzeby zawodowe.
 
Adresatami szkoleń są pracownicy urzędów gmin: wydziałów finansowo-księgowych, budżetowych, referatów finansowych oraz pracownicy wydziałów
edukacji. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby:
 • będące pracownikami urzędów gmin wiejskich
  i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski,
 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wydziałach
  finansowych i wydziałach edukacji urzędów
  gmin wiejskich i miejsko-miejskich, odpowiedzialnych
  za zarządzanie oświatą, przygotowywanie
  budżetów, sprawozdań finansowych i zarządzania
  cyklem budżetowym na poziomie gminy.
 
Moduł ogólny:

Zaawansowane umiejętności obsługi komputera w pracy administracyjnej

 1. Platforma edukacyjna Fronter jako narzędzie wspomagające kształcenie.
 2. Efektywne wykorzystanie podczas pracy zaawansowanych możliwości edytora tekstu.
 3. Gromadzenie i analizowanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
 4. Internet jako źródło informacji.
 5. Platforma oświatowa jako system usprawniający zarządzanie oświatą.
 6. Analizowanie danych systemu informacji oświatowej.
 7. Dokument elektroniczny, podpis elektroniczny w kontekście administracji.
I Moduł specjalistyczny:

Zarządzanie finansami na poziomie JST

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie budżetu oraz sprawozdawczość budżetową i finansową.

Omawiane zagadnienia:
 1. Podstawowa funkcjonalność systemu BeSTi@.
 2. Planowanie budżetu przy użyciu systemu BeSTi@.
 3. Sprawozdawczość budżetowa z wykorzystaniem systemu BESTi@.

II Moduł specjalistyczny:

Zarządzanie obsługą cyklu budżetowego w oświacie na poziomie JST

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają na poziomie JST za organizację pracy i zarządzanie związane z cyklem budżetowym oświaty.

Omawiane zagadnienia:
 1. Planowanie organizacji oświaty.
 2. Metoda opisu i analizy organizacji oświaty.
 3. Planowanie finansów.
 4. Realizacja i kontrola wykonania przyjętych planów.
 5. Planowanie strategiczne.

 

Każdy kto weźmie udział w szkoleniach, będzie:
 • umiał wykorzystać komunikacyjne możliwości technologii informacyjnych – specjalistycznej platformy oświatowej – do rozwijania i usprawniania własnego warsztatu pracy;
 • potrafił korzystać z zaawansowanych możliwości edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, aplikacji do zarządzania oświatą, a także z zasobów Internetu;
 • stosował narzędzia informatyczne, aby efektywnie przeprowadzać analizy budżetowe i tworzyć raporty;
 • znał aspekty prawne i specyfikę funkcjonowania systemów e-urząd, wiedział w jaki sposób posługiwać się podpisem elektronicznym i postępować z dokumentami elektronicznymi;
 • sprawnie wykonywał zadania związane z planowaniem i sprawozdawczością budżetową – dzięki możliwości wykorzystania funkcji systemu BeSTi@;
 • potrafił efektywnie zarządzać działaniami związanymi z obsługą cyklu budżetowego – dzięki możliwości wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i specjalistycznych aplikacji informatycznych.

Nazwa Kod Odbiorcy
Zaawansowane umiejętności obsługi komputera w pracy administracyjnej
Moduł ogólny,
P1 pracownicy samorządu,
Zarządzanie finansami na poziomie JST
moduł specjalistyczny,
S1 pracownicy samorządu,
Zarządzanie obsługą cyklu budżetowego w oświacie na poziomie JST
moduł specjalistyczny,
S2 pracownicy samorządu,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY