lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Wróć do aktualnych

Szkolenia on-line

Termin 2014-04-15
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Zasięg terytorialny DOLNOŚLĄSKIE , KUJAWSKO-POMORSKIE , LUBELSKIE , LUBUSKIE , ŁÓDZKIE , MAŁOPOLSKIE , MAZOWIECKIE , OPOLSKIE , PODKARPACKIE , PODLASKIE , POMORSKIE , ŚLĄSKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE , WARMIŃSKO-MAZURSKIE , WIELKOPOLSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE ,

Szkolenia on-line (webinaria) to prosta forma wykładu lub seminarium przeniesiona z sali szkoleniowej w środowisko wirtualne. Każdy uczestnik, nie wychodząc z domu lub miejsca pracy, w określonym czasie łączy się z trenerem za pomocą otrzymanego linka. Uczestnicy webinarium nie widzą się wzajemnie. Słuchają i obserwują jedynie czynności wykonywane przez wykładowcę. Podczas tego spotkania każdy może zadawać pytania, dzielić się wątpliwościami i opiniami za pomocą udostępnionego czatu

Nazwa Kod Odbiorcy
Analiza zbiorcza zgromadzonych danych arkuszy organizacyjnych, SIO i finansowych- poradnik po raportach w pigułce
webinarium,
Web_AO_raporty kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Analiza zgromadzonych danych arkuszy organizacyjnych – przewodnik po raportach w pigułce
webinarium,
AO_analiza użytkownicy programów firmy VULCAN,
Archiwizacja danych i przygotowanie legitymacji w UONET+
webinarium,
Arch_legU+ kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz (moduł Sigma). Podstawy korzystania z aplikacji, funkcje oraz mechanizmy ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej.
webinarium,
Web_Arkusz kadra kierownicza oświaty,
Arkusz (moduł Sigma). Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok.
webinarium,
Web_ArkRP kadra kierownicza oświaty,
Arkusz (moduł Sigmy). Jak zweryfikować poprawność arkuszy przed ich formalnym zatwierdzeniem.
webinarium,
Web_Zwe_Ar pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz (moduł Sigmy). Tworzenie aneksu arkusza i modyfikacja danych.
webinarium,
ARK_Aneks kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz (moduł Sigmy). Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły.
webinarium,
AO_Aneks_online kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz Optivum. Opracowanie arkusza organizacyjnego w nowej rzeczywistości szkolnej
webinarium,
AOR_webRef kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz Optivum. Podstawy korzystania z aplikacji, funkcje oraz mechanizmy ułatwiające przygotowanie arkusza organizacyjnego jednostki oświatowej
webinarium,
Web_Arkusz_O kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Arkusz Optivum. Wykorzystanie danych dostępnych w aplikacji, w celu prostego przygotowania arkusza organizacyjnego na kolejny rok.
webinarium,
Web_ARO_RP kadra kierownicza oświaty,
Arkusz. Opracowanie arkusza organizacyjnego w nowej rzeczywistości szkolnej
webinarium,
AO_webRef_JO kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Bezpłatne podręczniki szkolne – najważniejsze zadania do zrealizowania do września 2015 i na co warto zwrócić uwagę rozliczając dotację celową za 2015
webinarium,
Web_BP kadra kierownicza oświaty,
Bezpłatne podręczniki szkolne. Jakie będą prawa i obowiązki JST? Jak realizować to zadanie z podległymi placówkami?
konferencja on-line,
Web_podreczJST pracownicy samorządu,
Bezpłatne podręczniki szkolne. Jakie będą prawa i obowiązki szkół oraz organów prowadzących? Jak wspólnie realizować nowe zadanie?
webinarium,
Web_podrecz kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Czy oświata w małym samorządzie może być lepsza?
webinarium,
Web_Osw_JST kadra kierownicza oświaty,
Dlaczego warto wdrożyć e-dziennik?
webinarium,
Web_eDz kadra kierownicza oświaty,
Dziennik przedszkolny VULCAN. Podstawowe czynności dla wychowawców i nauczycieli
webinarium,
DPrz_web nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Eksport danych do SIO. Jak przygotować dane z programów Kadry Optivum i Płace Optivum?
webinarium,
Web_PCOsio pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jako odpowiedź na współczesne wyzwania w oświacie
webinarium,
Nabor_pro_web pracownicy samorządu,
Elektroniczna rekrutacja jako odpowiedź na współczesne wyzwania w oświacie. Wsparcie procesu naboru do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek organizujących zajęcia pozaszkolne.
webinarium,
Nab_pro_06.2021 użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse Optivum dla administratorów sieci
webinarium,
FIO_adm pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych.
webinarium,
FO_ZamRoku użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN - moduł Środki trwałe VULCAN. Poznanie podstawowych funkcji.
webinarium,
SrTrwale pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji– szkolenie rozszerzone
szkolenie on-line,
FIN_adm-uz pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji- szkolenie podstawowe
szkolenie on-line,
FIN_adm-uz-2 pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Import listy płac
webinarium,
FinV_Imp pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Noty odsetkowe sprzedaży oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40,70,100 Euro)
webinarium,
FinV_Noty pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Obsługa zaliczek
webinarium,
FinV_Zal pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Otwieranie roku obrachunkowego 2023 – możliwości optymalizacji pracy
szkolenie on-line,
FV_obr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Raporty kasowe – parametryzacja i obsługa kasy
webinarium,
FinV_RapK pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Rb-27S i Rb-28S w ujęciu kwartalnym
webinarium,
FinV_Rb pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Rozrachunki – regulacje i kontrola.
szkolenie on-line,
FV_DokZr pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Finanse VULCAN. Sprawozdania kwartalne Rb-N
webinarium,
FinV_spr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Sprawozdania RB oraz kontrola realizacji planu finansowego.
webinarium,
FV_webZest pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Szablony zestawień przydatne w codziennej pracy
webinarium,
FinV_zest pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Tworzenie paczek przelewów oraz seryjna regulacja zobowiązań
webinarium,
FIN_Grg użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Umowy sprzedaży i automatyczne generowanie faktur sprzedaży
webinarium,
FinV_umowy pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. VAT - Rejestry zakupu, sprzedaży i ewidencja księgowa
webinarium,
FinV_VAT pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych.
webinarium,
FinV_ZamRoku użytkownicy programów firmy VULCAN,
Finanse VULCAN. Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2022 r. Import i automatyczne przeksięgowania trzynastki.
webinarium,
FV13 pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Inwentarz VULCAN – szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji
webinarium,
IV_pocz_JO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Jak działać w świecie dynamicznych zmian? Poznaj skuteczne rozwiązania.
webinarium,
DynZm_rozw pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Jak rozpocząć pracę z MOL Optivum?
webinarium,
WEB_MOL nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Jak w dzienniku elektronicznym UONET+ zamknąć bieżący rok oraz przygotować aplikację do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego
webinarium,
Zam_otwNR kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Jednolity plik kontrolny - jak przygotować Finanse Optivum do wygenerowania JPK
webinarium,
Web_JPK pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Kadry VULCAN dla dyrektorów szkół
szkolenie on-line,
KadryV_web kadra kierownicza oświaty,
Kadry VULCAN dla użytkowników Kadr Optivum. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji
webinarium,
WebKadryV_KO pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Kadry VULCAN. Bieżące operacje i obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
webinarium,
KadryV_PPK pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Kadry VULCAN. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy
webinarium,
KadryV_ProwEw pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Kadry VULCAN. Wydruki kadrowe przydatne w codziennej pracy
webinarium,
K/P_dok pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Korzystanie z planów pracy w przedszkolu z uwzględnieniem tworzenia wersji autorskich oraz wykorzystanie szablonów oceny opisowej i oceny gotowości
webinarium,
PLpra_oc nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Korzyści wynikające z wymiany danych między aplikacjami Płace Optivum a Art.30. Pokaz aplikacji.
webinarium,
Web_PCO_JDU_JST kadra kierownicza oświaty,
Księgowość Optivum. Jak szybko tworzyć dokumenty księgowe?
webinarium,
Web_KGO_Dok pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Księgowość Optivum. Weryfikacja kwot sprawozdania na przykładzie Rb-28S - sposób odnalezienia niewłaściwej kwoty
webinarium,
Web_KGO_Rb pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Księgowość Optivum. Zestawienia jako narzędzia kontroli poprawności zapisów
webinarium,
KGO_Zest pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Lekcja on-line z Office 365 - konsultacje
webinarium,
LekO365K nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze,
Magazyn Optivum. Sprawdzenie błędnego stanu magazynu, wprowadzenie korekty dokumentu i zamykanie roku
webinarium,
MGO_ZamkRoku pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Magazyn VULCAN. Przeprowadzenie inwentaryzacji w magazynie (znaczenie rozliczenia różnic w procesie spisu z natury)
webinarium,
MagInw pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Magazyn VULCAN. Rejestracja cen. Korekta dokumentów i zaokrąglenia w programie.
webinarium,
Mg_rej pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Magazyn/Stołówka VULCAN – spotkanie informacyjne dla klientów posiadających Magazyn/Stołówkę Optivum
webinarium,
MagSt_OptMi pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
MOL NET+. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji w celu kompleksowego zarządzania biblioteką szkolną
webinarium,
MNET_web nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze,
MOL NET+. Przygotowanie i realizacja Skontrum w bibliotece szkolnej
szkolenie on-line,
MOL _Skontr nauczyciele bibliotekarze, użytkownicy programów firmy VULCAN,
MOL NET+. Tworzenie opisów nowych i obecnych pozycji w bibliotece przy wykorzystaniu danych z Biblioteki Narodowej lub innych katalogów.
webinarium,
MOL_opis nauczyciele bibliotekarze,
Nabór Szkoły Ponadpodstawowe dla pracowników JO i JST
webinarium,
Nab_SPP kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z systemu rekrutacji
webinarium,
NSPP_sem kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji
webinarium,
Now_cyfr kadra kierownicza oświaty, pracownicy samorządu,
Nowoczesny CUW – nowości i możliwości od firmy VULCAN.
webinarium,
CUW_Pro2021 pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Obsługa procesu dotowania szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w aplikacji Dotacje
webinarium,
ObDot pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach
webinarium,
OrgRokSzk_2022 pracownicy organu nadzoru pedagogicznego, pracownicy samorządu,
Płace Optivum. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
webinarium,
PPK_PL_O pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN dla użytkowników Płac Optivum. Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji
szkolenie on-line,
Place_POOn pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. 13-tka, ekwiwalent, jubileusz oraz inne operacje sporadyczne
szkolenie on-line,
PlaceV_13 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Formularze PIT, 13-tka oraz inne operacje sporadyczne
webinarium,
PlaceV_13 pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Formularze PIT-11 za 2022r.
szkolenie on-line,
PlaceV_PIT11 pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Korekty w rozliczeniach płacowych.
webinarium,
PlaceV_Kor pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Nowość w ZFŚS – wydzielona obsługa emerytów
webinarium,
PlaceV_ZFSS pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Polski Ład – nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
webinarium,
PV_PLpdos pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Polski Ład – zmiany od 1 lipca 2022 r
webinarium,
PV_lad pracownicy administracji jednostek oświatowych, pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Przygotowanie formularzy PIT i eksport do e-Deklaracje
webinarium,
Web_PV_PIT pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta absencji
webinarium,
PV_abs pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta składników godzinowych
webinarium,
PV_godz pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Rozliczanie składników sporadycznych
webinarium,
PlaceV_sklSpor pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Rozliczanie urlopów
webinarium,
PV_url użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Rozliczenia związane ze śmiercią pracownika
webinarium,
PlaceV_SmPr pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Składniki godzinowe – wprowadzanie, import z szablonu, podział na rozdziały.
webinarium,
PV_godz użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace VULCAN. Zestawienia płacowe przydatne w codziennej pracy
webinarium,
PV_zest użytkownicy programów firmy VULCAN,
Płace/Kadry VULCAN – spotkanie informacyjne dla klientów posiadających Płace/Kadry Optivum
webinarium,
Web_PFV kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Prezentacja nowego systemu bibliotecznego MOL NET+
webinarium,
MOLN_prez nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Rozliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego w grudniu 2022 i styczniu 2023
webinarium,
rozl_art30_gru22_sty23 pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Samorząd - konsekwencje nadchodzących zmian prawnych
webinarium,
Web_CenVAT pracownicy samorządu,
Sigma - Plany. Tworzenie i analiza różnych wariantów planów uwzględniających podwyżki i inne zmienne
szkolenie on-line,
sigm_plany2023 pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma. Analiza zbiorcza arkuszy organizacyjnych – moduł Raportowanie.
webinarium,
Web_AnaZ_AO pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma. Jak przygotować projekt planu finansowego w oparciu o dane z arkusza?
webinarium,
Web_PlFin kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma. Jak przygotować wniosek o zmianę planu finansowego?
webinarium,
Web_Sigma_wn pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Sigma. Weryfikacja poprawności arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty
seminarium on-line,
AO_webRef_JST pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN - szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji
webinarium,
SMV_web pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN. Od Jadłospisu do raportu żywieniowego. Obieg dokumentów w programach.
webinarium,
ObDokMS pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Stołówka VULCAN i Magazyn VULCAN. Raporty kosztów żywienia
webinarium,
StV_zyw pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Subwencja VULCAN. Jak analizować dane zgromadzone w programie Subwencja VULCAN?
szkolenie on-line,
SuV_an pracownicy samorządu, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Subwencja VULCAN. Przygotowanie arkusza organizacyjnego na potrzeby programu Subwencja VULCAN
szkolenie on-line,
SV_ArkOrg kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Subwencja VULCAN. Przygotowanie danych na potrzeby programu Subwencja VULCAN z wykorzystaniem arkusza organizacyjnego
szkolenie on-line,
SuV_ark kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Subwencja VULCAN. Wprowadzanie danych do aplikacji - szkolenie dla dyrektorów jednostek niepublicznych
szkolenie on-line,
Subw_dane kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Team Building - zaangażowanie i motywowanie członków zespołu do osiągania wspólnych celów
webinarium,
TeamBuild_web kadra kierownicza oświaty,
UONET+ jako narzędzie wspierające dyrektora przy zamykaniu roku szkolnego
webinarium,
U+_dyr kadra kierownicza oświaty,
UONET+. E-dziennik widziany oczami nauczyciela
webinarium,
Web_eDzNau nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Jak założyć i skutecznie prowadzić dziennik świetlicy?
webinarium,
web_U+DzSw kadra kierownicza oświaty, nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Korespondencja seryjna jako narzędzie oszczędzające czas pracy w sekretariacie
webinarium,
U+sek pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Jakich błędów unikać przy dokumentowaniu lekcji
webinarium,
U+indyw nauczyciele,
UONET+. Ocenianie opisowe – budowanie schematu autorskiego i wykorzystanie w ciągu roku szkolnego
webinarium,
U+OcOpisowe nauczyciele,
UONET+. Prowadzenie dzienników zajęć innych. Jaki dziennik wybrać do różnych typów zajęć
webinarium,
U+DZI nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw
webinarium,
Web_UO+sw nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla klas I-III
webinarium,
Web_UO+sw_I-III nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla klas I-III szkół podstawowych
webinarium,
VSU+_I-III nauczyciele,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla klas IV-VIII szkół podstawowych
webinarium,
U+_4-8 nauczyciele,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla szkół ponadpodstawowych
webinarium,
U+_ponadpdst nauczyciele,
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla szkół specjalnych
webinarium,
U+_spec nauczyciele,
UONET+. Przygotowanie danych do sprawozdania SIO
webinarium,
VWeb+SIO pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Przygotowanie i drukowanie szablonów zaświadczeń i dokumentów
webinarium,
Web_UO+zasw pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Realizacja podstawowych zadań nauczyciela z wykorzystaniem
e-dziennika
webinarium,
web_U+NauP nauczyciele, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Rozliczanie zastępstw i godzin ponadwymiarowych w module Zastępstwa
webinarium,
U+Zast kadra kierownicza oświaty,
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - administrator dziennika.
webinarium,
UONET+_SZK/ADM pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - dyrektor szkoły.
webinarium,
UONET+_SZK/DYR kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - nauczyciel i wychowawca.
webinarium,
UONET+_SZK/NAU nauczyciele,
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - sekretarz szkoły.
webinarium,
UONET+_SZK/SEK pracownicy administracji jednostek oświatowych, użytkownicy programów firmy VULCAN,
VULCAN dzieli się wiedzą-witamy nowych dyrektorów szkół
V_wiedza_dyr kadra kierownicza oświaty,
Wpływ Reformy oświaty na pracę jednostek
webinarium,
wplRef kadra kierownicza oświaty, użytkownicy programów firmy VULCAN,
Wsparcie VULCAN - jaki pakiet wybrać?
webinarium,
WsV kadra kierownicza oświaty, pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje wprowadzone w 2015 roku
webinarium,
Zm_ODO kadra kierownicza oświaty,
Zmiany w programie Płace Optivum w zakresie rozliczania absencji z Art. 188 KP (godziny i dni) oraz wybrane zagadnienia z zakresu rozliczania absencji
webinarium,
Web_PCOabs2 pracownicy administracji jednostek oświatowych,
Zmiany w ramowych planach nauczania, wymagania kwalifikacyjne
webinarium,
Zm_PlNau kadra kierownicza oświaty,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY