lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2014-03-24 do 2015-05-29
Adresaci nauczyciele,
Zasięg terytorialny KUJAWSKO-POMORSKIE ,

Projekt: „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".
Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Bydgoszczy poprzez stworzenie w okresie od 1 grudnia 2012 roku do 31 listopada 2014 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Zakresy tematyczny przeprowadzonych szkoleń to prawo oświatowe oraz wykorzystanie ICT (tablice interaktywne, Scholaris, aplikacje biurowe) w nauczaniu. Okres realizacji:

  • I etap: marzec-czerwiec 2014,
  • II etap: listopad - maj 2015.
Szkoły uczestniczące w projekcie w ciągu dwóch lat będą mogły skorzystać z dwóch rocznych planów wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb placówek wynikających z diagnozy. W ramach projektu stworzone będą cztery sieci współpracy, których celem będzie podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/lek w Mieście Bydgoszczy.
 
 
 

Nazwa Kod Odbiorcy
Aktualne zmiany w prawie oświatowym dotyczące gimnazjum
wykład interaktywny,
PrOsw_gim nauczyciele,
Aktualne zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkoły podstawowej
wykład interaktywny,
PrOsw_sp nauczyciele,
Aspekty prawne w trudnych sytuacjach wychowawczych pojawiających się w szkole
wykład interaktywny,
AspPraw nauczyciele,
Bezpieczny Internet
wykład interaktywny,
B_BezpInt nauczyciele,
Jak interpretować prawo oświatowe w sytuacjach dotyczących szkoły integracyjnej
kurs,
PrOsw-Szk_Int nauczyciele,
Jak stworzyć i prowadzić blog internetowy
kurs,
Blog nauczyciele,
Jak zorganizować konkurs uprawniający do zwolnienia z egzaminu końcowego zdolnych uczniów niepełnosprawnych – kwestie organizacyjno-prawne
warsztaty, wykład interaktywny,
B_OKZ nauczyciele,
Kształtowanie i ćwiczenie umiejętności praktycznych związanych z włączeniem narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych
kurs,
TIK nauczyciele,
Obowiązki i prawa nauczyciela pracującego z dzieckiem niepełnosprawnym
wykład interaktywny,
ObowiPraw_nau nauczyciele,
Obsługa i programowanie tablicy interaktywnej QOMO
warsztaty,
B_TabInt_QOMO nauczyciele,
Obsługa tablic interaktywnych
kurs,
OTI nauczyciele,
Praktyczne wykorzystanie zasobów portalu wiedzy i zasobów dla nauczycieli „Scholaris”
kurs,
Scholaris nauczyciele,
Prawny aspekt funkcjonowania Rady Rodziców
kurs,
RR nauczyciele,
Prawny wymiar pracy nauczyciela w aspekcie funkcjonowania ucznia w szkole
B_PWPN nauczyciele,
Tablice interaktywne
kurs,
TabInt nauczyciele,
Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami
szkolenie,
NTIK nauczyciele,
Uprawnienia nauczycieli
wykład interaktywny,
B_UN nauczyciele,
W jaki sposób tworzyć i administrować strony internetowe
warsztaty,
B_StrInt nauczyciele,
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi zdolnymi (gry i zabawy edukacyjne)
warsztaty,
TIK_Przedszk nauczyciele,
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych cz. II edukacja wczesnoszkolna
kurs,
TIK_EW nauczyciele,
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych
kurs,
TIK_TH nauczyciele,
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych cz. II – przedmioty humanistyczne
kurs,
TIK_PH nauczyciele,
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych cz. II – przedmioty matematyczno-przyrodnicze
kurs,
TIK_MP nauczyciele,
Wykorzystywanie TIK w realizacji procesu dydaktycznego
kurs,
WykTIK nauczyciele,
Zagrożenia wynikające z cyberprzemocy na portalach społecznościowych
kurs,
CybP nauczyciele,
Zajęcia z ekspertem od nauczania zdalnego
kurs,
MOODLE nauczyciele,
Zajęcia z ekspertem od tablic interaktywnych
kurs,
B_TabInter nauczyciele,
Zajęcia z ekspertem od tablic interaktywnych – zaawansowane
kurs,
B_TabInter_zaaw nauczyciele,
Zakładanie i obsługiwanie „chmury” wirtualnej
kurs,
Wchmura nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY