lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Informacje o projekcie

Zobacz archiwalne

W drodze do sukcesu

Finansowanie Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Termin 2013-11-14 do 2014-05-27
Adresaci kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,
Zasięg terytorialny LUBUSKIE ,

W ramach projektu „W drodze do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, realizowanego przez Miasto Zielona Góra, organizujemy szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty szkół i przedszkoli z terenu miasta Zielona Góra.


Nazwa Kod Odbiorcy
Gim. 7. Postawy uczniowskie – jak je kształtować
cykl szkoleń,
Postawy_Gim7 nauczyciele,
Gim. 8. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
cykl szkoleń,
TUiMM-GIM nauczyciele,
LO 1 (gr VIA i VIB). Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
cykl szkoleń, warsztaty,
TUiMM-LO nauczyciele,
LO. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
cykl szkoleń,
TUiMM-LO nauczyciele,
Nauczyciele pracują zespołowo
cykl szkoleń,
Sieć-Zespol nauczyciele,
NP. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
cykl szkoleń,
TUiMM-P nauczyciele,
PM-37. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
cykl szkoleń,
PROC_ed nauczyciele,
Praca z uczniem młodszym
cykl szkoleń,
UCZml nauczyciele,
Praca z uczniem zdolnym
cykl szkoleń,
UCZzd nauczyciele,
Promocja i budowanie wizerunku szkoły
cykl szkoleń,
Sieć-Promocja nauczyciele,
Rodzice są partnerami szkoły
cykl szkoleń,
Rodzice nauczyciele,
SP 10. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
cykl szkoleń,
Postawy_SP10 nauczyciele,
SP 11. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
cykl szkoleń,
Postawy_SP11 nauczyciele,
SP 21. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
cykl szkoleń,
TUiMM_SP21 nauczyciele,
SP 6. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
cykl szkoleń,
Sukces-edu_SP6 nauczyciele,
Tech. 2. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
cykl szkoleń,
Proc_ed_tech nauczyciele,
Tech. 3. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
cykl szkoleń,
Sukces-edu_Tech3 nauczyciele,
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (Gim. 1 i 3; gr: VA,VB,VC)
cykl szkoleń,
TUiMM-GIM nauczyciele,

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY