lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Projekty

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Lista projektów

Archiwalne projekty:

Wróć do aktualnych

FINANSOWANIE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetewa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrownych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego. ,
REALIZOWANY:
od 2019-03-21

Szkolenia realizowane w ramach wdrożenia systemu zarządzania oświatą projektu "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2015-05-13

Szkolenia adresowane do kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek oświatowych w Józefowie.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-04-01

Szkolenia w ramach projektu „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2010-12-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-03-30

Szkolenia dla dyrektorów warszawskich przedszkoli publicznych na terenie gminy Miasta Stołecznego Warszawa.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-01-01

Kursy komputerowe dla pracowników oświaty województwa dolnośląskiego

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-02-01

Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania oświatą realizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy oświatowe.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-10-27

Konferencje realizowane w ramach projektu dla dyrektorów oraz przedstawicieli JST

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2012-12-01

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów, uczęszczających do szkół Gminy Gniew.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski,
REALIZOWANY:
od 2016-12-09

Szkolenia dla nauczycieli z Gminy Bojanowo

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-09-07

Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli gminy Opatowiec, biorących udział w projekcie

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-03-27

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-08-03

Szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce wspierające wdrożenie platformy komunikacyjnej.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-03-28

Szkolenia dla pracowników oświaty Gminy Kościerzyna.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2012-08-27

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych organizowane na terenie województwa lubelskiego.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-02-01

Szkolenia dla nauczycieli szkół z Gminy Pisz w ramach projektu "Eduk@cja ku przyszłości w Piszu"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-09-30

Szkolenia pracowników placówek oświatowych Gminy Elbląg w ramach projektu "Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-03-02

Szkolenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Węzinie oraz Zespołu Szkół w Nowakowie w ramach projektu "Eduk@cyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok drugi"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-10-30

Szkolenia pracowników placówek oświatowych w ramach projektu "Eduk@cyjna rewolucja w Miedźnej"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-08-15

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gminazjów z woj. wielkopolskiego, podnoszące ich kwalifikacje w zakresie posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami ICT w nauczaniu

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-03-01

Doksonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-10-01

Szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oraz nauczycieli w placówkach oświatowych powiatu Żarskiego.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-10-01

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez realizację i wdrożenie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2012-02-22

Szkolenia wspierające projekt wdrożenia "Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą w Powiecie Lubińskim – PLESZO"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2010-10-01

Szkolenia z zakresu posługiwania się aplikacjami Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2012-01-16

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Przemyśl.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-03-01

Szkolenia organizowane na terytorium Delegatur Kuratorium Oświaty: Bielsko-Biała,Częstochowa oraz Bytom.

FINANSOWANIE:
Granty Kuratora Oświaty,
REALIZOWANY:
od 2010-10-15

Bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik ICT, wspomagających pracę w oświacie

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-09-01

Szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oraz nauczycieli placówek oświatowych gminy Kłodzko.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-04-01

Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników jednostek oświatowych i organu prowadzącego Gminy Wielowieś.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-09-30

Szkolenia dla nauczycieli z woj. wielkopolskiego, podnoszące ich kwalifikacje z wykorzystania ICT w codziennej pracy

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-03-31

Bezpłatne kursy doskonalące skierowane do nauczycieli szkół wiejskich województwa lubelskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-10-01

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Przemyśl.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-10-08

Szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej oraz nauczycieli placówek oświatowych powiatu Ryckiego.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-02-01

Szkolenie dla pracowników jednostek oświatowych w powiecie cieszyńskim

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2014-06-02

Bezpłatne szkolenia z zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w codziennej pracy pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska i budżet państwa,
REALIZOWANY:
od 2009-01-01

Bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technikm ICT, wspomagających pracę w oświacie

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-03-01

Bezpłatne szkolenia dla pracowników oświaty Gminy Kartuzy

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-06-28

Szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty szkół i przedszkoli miasta Jelenia Góra

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2014-04-25

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-05-20

Specjalistyczne szkolenia skierowane do pracowników oświaty Gminy Głusk.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-12-12

Projekt „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-02-22

Szkolenia dla nauczycieli oraz kadry administracyjnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-11-08

Szkolenia dla pracowników dwóch szkół (ZST i ZSP), dla których jednostką zarządzającą jest Powiat Skarżyski.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-04-02

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-05-07

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-01-21

Szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych gminy Kłomnice.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-09-23

Szkolenia dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych ICT (m.in. elektronicznego dziennika) w pracy zawodowej pracowników szkół

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2012-06-21

Dostawa systemu planowania budżetu oraz przeprowadzenia instruktaży dla administratorów oraz użytowników systemu

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2011-11-28

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2017-07-07

Bezpłatne szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnej technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej w codziennej pracy zawodowej pracowników instytucji oświatowych w Niedrzwicy Dużej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-10-21

Szkolenie w ramach projektu ,,Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych".

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-06-13

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
REALIZOWANY:
od 2019-09-26

Projekt dedykowany uczniom i nauczycielom Powiatu Tarnowskiego

FINANSOWANIE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-01-29

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych i nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK w Gminie Goszczyn.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2017-09-28

Specjalistyczne szkolenia skierowane do pracowników Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2012-02-01

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek oświatowych Powiatu Kieleckiego, biorących udział w projekcie

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-04-01

Szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-04-01

Projekt realizowany dla szkół podstawowych gminy Grodzisk Mazowiecki

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-09-01

Szkolenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-09-01

Szkolenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz kadry zarządzającej placówek oświatowych Białej Podlaskiej.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-09-01

Szkolenia z zakresu posługiwania się Portalem eSzkoła Opolska.

FINANSOWANIE:
budżet województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2011-11-14

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-11-24

Szkolenia doskonalące zastosowanie w pracy narzędzi ICT kierowane do nauczycieli, kadry zarządzającej i kadry administracyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 5 w Ozorkowie

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-11-27

FINANSOWANIE:
Urząd Marszałkowski,
REALIZOWANY:
od 2017-08-01

Szkolenia dla nauczycieli i kadr kierowniczych placówek oświatowych z nowoczesnych edukacyjnych narzędzi informatycznych

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2014-11-17

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających najniższe wyniki egzaminów w Gminie Strzegom z zakresu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wdrożenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski,
REALIZOWANY:
od 2017-01-14

Szkolenia dla nauczycieli, kadry administracyjnej i zarządzającej placówek oświatowych oraz pracowników organu prowadzącego powiatu lęborskiego.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-06-01

W ramach w. w. projektu VULCAN realizuje szkolenia dla nauczycieli na temat: „ Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym dla 10 grup.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2017-11-01

Szkolenia wspomagające wdrożenie systemu zarządzania placówką oświatową w szkołach podstawowych gminy Przecław

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-07-12

Szkolenia doskonalące z zakresu efektywnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami ICT do wspomagania i realizacji procesów zachodzących w szkole.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-09-30

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu podniesienie do czerwca 2018 r. u 2 782 uczniów i 169 nauczycieli 14 radomskich szkół kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2017-03-28

Szkolenia w ramach projektu „Pszczyńska e-oświata".

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-03-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-01-25

Szkolenia w ramach projektu „Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie”.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2010-12-27

Szkolenia specjalistyczne kierowane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Gdańsk

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2016-09-01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-05-14

Wdrożenie systemu e-oświata w Gminie Miejskiej Kościan

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, II Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.,
REALIZOWANY:
od 2018-11-26

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gmine Pleszew, Zadanie nr 1 - Stworzenie systemu e-Edukacja

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług Publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
REALIZOWANY:
od 2018-07-05

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020,
REALIZOWANY:
od 2018-01-24

Szkolenia pracowników placówek oświatowych w ramach projektu „Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim”

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2012-08-27

Szkolenia kierowane do kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej Gminy Gostyń

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-01-25

Szkolenia z zakresu ICT dla osób powyżej 45 roku życia, pracujących w administracji samorządowej i jej jednostkach organizacyjnych na terenie Dolnego Śląska

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-03-01

Szkolenia specjalistyczne kierowane do szkół podstawowych Miasta Gdańsk

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2016-09-01

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników projektu "Szkoła rozwoju" w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia część III "kurs podstaw programowania"

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-09-10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2017-12-08

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2017-11-16

Szkolenia realizowane w ramach wdrożenia systemu zarządzania oświatą projektu "Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata"

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2015-06-09

Szkolenia dla nauczycieli, kadry administracyjnej i zarządzającej szkół gminy Trzebnica

REALIZOWANY:
od 2010-10-01

Szkolenia zorganizowanie dla nauczycieli oraz nauczycieli będących dyrektorami placówek oświatowych Gminy Szczytno

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-10-01

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych z Gminy Żarki w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w Żarkach”.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-12-10

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2017-12-01

Szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty szkół i przedszkoli Zielonej Góry.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2013-11-14

Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-09-28

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-04-20

Projekt obejmuje dostarczenie oraz przeszkolenie użytkowników aplikacji Nabór Przedszkola, Nabór Szkoły podstawowe oraz MOL NET+ w placówkach gminy Krotoszyn

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2018-06-13

Szkolenia skierowane do kadry nauczycielskiej w Powiecie Tczewskim

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2018-03-01

Szkolenia w ramach projektu „Wilkowice - ekspert w eduk@cji”.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2012-10-01

Szkolenia pracowników placówek oświatowych w Bydgoszczy.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2014-03-24

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, kadry administracyjnej i zarządzającej szkół oraz organu prowadzącego Powiatu m. Zielona Góra.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2010-02-15

Kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej woj. mazowieckiego

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2009-11-02

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-03-01

Projekt realizowany dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-06-04

Szkolenia realizowane dla pracowników jednostek oświatowych w gminie Kargowa

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2014-11-17

Szkolenia w ramach dostarczania zintegrowanego systemu zarządzania placówkami szkół publicznych znajdujących się na terenie miasta Milanówka.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2012-12-05
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY