lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Projekty

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Lista projektów

Aktualnie realizowane projekty:

Zobacz archiwalne

Projekt „e-Twardogóra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont.

FINANSOWANIE:
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2020-05-15

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-11-13

FINANSOWANIE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetewa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrownych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego. ,
REALIZOWANY:
od 2019-03-21

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2017-07-07

FINANSOWANIE:
Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-09-02

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-11-24

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu podniesienie do czerwca 2018 r. u 2 782 uczniów i 169 nauczycieli 14 radomskich szkół kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2017-03-28

Szkolenia specjalistyczne kierowane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Gdańsk

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2016-09-01

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników projektu "Szkoła rozwoju" w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia część III "kurs podstaw programowania"

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-09-10

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2017-12-01

Projekt finansowany z funduszy unijnych, o charakterze szkoleniowo doradczym skierowany do pracowników JST.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2019-10-01

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2017-12-01

Projekt finansowany z funduszy unijnych, o charakterze szkoleniowo doradczym skierowany do pracowników JST.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2019-10-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych,
REALIZOWANY:
od 2018-11-27

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-07-01

FINANSOWANIE:
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Cyfrowy Olsztyn”,
REALIZOWANY:
od 2019-12-17

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-03-01

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych”– nr projektu: RPSW.07.01.00-26-0032/17

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2020-05-12
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY