lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Projekty

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Lista projektów

Aktualnie realizowane projekty:

Zobacz archiwalne

FINANSOWANIE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetewa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrownych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego. ,
REALIZOWANY:
od 2019-03-21

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-03-30

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-05-20

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:
od 2017-07-07

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
REALIZOWANY:
od 2019-09-26

FINANSOWANIE:
Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-09-02

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-11-24

Szkolenia specjalistyczne kierowane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Gdańsk

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2016-09-01

W wyniku wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma VULCAN realizuje usługę dostępu do systemu kontroli obowiązku szkolnego, obsługi dotacji podręcznikowej i obsługi dotacji placówek Miasta Olsztyn

FINANSOWANIE:
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Cyfrowy Olsztyn”,
REALIZOWANY:
od 2019-10-16

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2017-12-01

Projekt finansowany z funduszy unijnych, o charakterze szkoleniowo doradczym skierowany do pracowników JST.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2019-10-01

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2017-12-01

Projekt finansowany z funduszy unijnych, o charakterze szkoleniowo doradczym skierowany do pracowników JST.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2019-10-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych,
REALIZOWANY:
od 2018-11-27

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-07-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-03-01
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY