lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Projekty

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Lista projektów

Aktualnie realizowane projekty:

Zobacz archiwalne

Projekt „e-Twardogóra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont.

FINANSOWANIE:
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2020-05-15

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-11-13

Bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), skierowane do pracowników oświaty województwa mazowieckiego w wieku 45-65 lat

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALIZOWANY:
od 2011-01-01

FINANSOWANIE:
Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2019-09-02

Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego

REALIZOWANY:
od 2021-01-01

Projekt finansowany z funduszy unijnych, o charakterze szkoleniowo doradczym skierowany do pracowników JST.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2019-10-01

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2017-12-01

Projekt finansowany z funduszy unijnych, o charakterze szkoleniowo doradczym skierowany do pracowników JST.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2019-10-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych,
REALIZOWANY:
od 2018-11-27

Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALIZOWANY:

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2018-07-01

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2020-10-29

FINANSOWANIE:
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Cyfrowy Olsztyn”,
REALIZOWANY:
od 2019-12-17

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych”– nr projektu: RPSW.07.01.00-26-0032/17

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
REALIZOWANY:
od 2020-05-12

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój,
REALIZOWANY:
od 2022-01-03

REALIZOWANY:
od 2021-02-01
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY