lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Certyfikat ISO

Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

W 2002 roku został wdrożony w firmie VULCAN system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie oraz świadczenia usług dla użytkowników oprogramowania firmy VULCAN

Tym samym Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jako pierwsza placówka doskonalenia nauczycieli w kraju otrzymała certyfikat ISO 9001. Certyfikat ten przyznało nam, po przeprowadzeniu gruntownego audytu, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Kolejne audyty odnowienia, które odbyły się w 2005, 2008, 2011 i 2014 roku potwierdziły zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz jego doskonalenie.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY