Projekty szkoleniowe

Od początku swojej działalności Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN uczestniczy w wielu projektach szkoleniowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.