Lata 1993-2004

Projekty szkoleniowe realizowane w latach 1993-2004

 2004    

  Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

   Program finansowany przez Bank Światowy.
   Realizacja szkoleń w ramach komponentu B2 - Edukacja.
   Szkolenia realizowane w ramach KPFS.

2003    

Projekt edukacyjny „Doskonalenie nauczycieli w województwie” na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Prowadzenie szkoleń Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy szkoły dla dyrektorów oraz nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy.

Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli województwa lubelskiego” na zlecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie

Prowadzenie szkoleń Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą – gromadzenie i zarządzanie danymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły.


„Pracownia internetowa w każdej szkole”, „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”

Prowadzenie kursów K dla kadry kierowniczej oświaty.

2002       IV edycja wojewódzkich zadań edukacyjnych Małopolskiego Kuratora Oświaty

   Prowadzenie szkoleń w obszarze Technologie informacyjne w praktyce szkolnej.
2001    

III edycja zadań edukacyjnych w województwie dolnośląskim w zakresie doskonalenia nauczycieli

Prowadzenie szkoleń w obszarze Technologia informacyjna w zarządzaniu:

  • Wykorzystanie technologii informacyjnej w mierzeniu jakości pracy szkoły
  • Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą
  • Centrum multimedialne w szkole

III edycja wojewódzkich zadań edukacyjnych Małopolskiego Kuratora Oświaty

Prowadzenie szkoleń w obszarze Technologie informacyjne w praktyce szkolnej.

   2000     

II edycja grantów wojewódzkich Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli

Prowadzenie szkoleń w obszarze Doskonalenie informatyczne dla dyrektorów gimnazjów.

Grant edukacyjny Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli

Prowadzenie szkoleń w obszarze Doskonalenie informatyczne.


Prowadzenie szkoleń Gromadzenie i analizowanie danych o szkołach za pomocą specjalistycznych programów Arkusz organizacyjny 2000+ i Zbiorczy arkusz organizacyjny 2000+ na zlecenie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

 
1995-2006               Współpraca ze Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie i w Kaliszu

   Prowadzenie bloku zajęć Komputer w zarządzaniu szkołą.
1993-1995                Prowadzenie szkoleń Środki informatyki w szkole na zlecenie MEN, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym we  Wrocławiu.