Wpis do ewidencji Samorządu

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie § 32 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r, nr 200, poz. 1537) Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN uzyskał 5 grudnia 2009 r. wpis (pod numerem 28/2009) do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Placówka przed tą datą była wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.