Certyfikaty ODKKO

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN

jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, mającą wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką oświatową i doświadczeniem pedagogicznym.

W 2002 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN

  • jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli,
  • jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia,nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego,

  • posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009,
  • jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.