O nas

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN

zaprasza na szkolenia stacjonarne (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje), e-learningowe oraz blended learning, m.in. z zakresu:

 • zarządzania i administrowania placówkami oświatowymi przy wykorzystaniu programów komputerowych;
 • doskonalenia kompetencji interpersonalnych oraz zawodowych;

 • zarządzania organizacją i finansami jednostek oświatowych;
 • komunikacji marketingowej w oświacie;

 • zmian w prawie oświatowym;
 • zarządzania projektami w procesie edukacyjnym.


Na nasze szkolenia zapraszamy:
 • osoby zarządzające oświatą w organach prowadzących i nadzorujących szkoły,
 • nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy,

 • pracowników sekretariatów szkolnych,
 • dyrektorów szkół i ich zastępców,

 • księgowych i osoby naliczające płace w oświacie,
 • innych pracowników administracji oświatowej.


Warto do nas przyjechać, bo:
 • jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli,
 • posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2009,

 • jesteśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
 • mamy duże doświadczenie - działamy od 1992 roku,

 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką oświatową i doświadczeniem pedagogicznym,
 • wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursów i warsztatów,

 • tylko w ostatnim roku przeszkoliliśmy ponad
  30 000 osób,
 • uczestnicy naszych szkoleń chwalą nie tylko ich wartość merytoryczną, ale również miłą atmosferę panującą w czasie zajęć.