lupka
Przejdź do witryny www.vulcan.edu.pl >
 

Projekty

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Lista projektów

Aktualnie realizowane projekty:

Zobacz archiwalne

Szkolenia dla nauczycieli z Gminy Bojanowo w ramach projektu ,,Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w Gminie Bojanowo" Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-09-07

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-08-03

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALZOWANY:
od 2017-07-07

FINANSOWANIE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-01-29

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-09-01

Celem projektu jest przygotowanie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Pisz do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

FINANSOWANIE:
Urząd Marszałkowski,
REALZOWANY:
od 2017-08-01

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-01-25

Szkolenia specjalistyczne w celu podniesienia jakości kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tworzenie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych środowiska sprzyjającego równości K i M i osób z różnych grup mniejszościowych.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALZOWANY:
od 2016-09-01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-05-14

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gmine Pleszew, Zadanie nr 1 - Stworzenie systemu e-Edukacja

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług Publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
REALZOWANY:
od 2018-07-05

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020,
REALZOWANY:
od 2018-01-24

,,Specjalne potrzeby – dobre szanse”: współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-01-25

Szkolenia specjalistyczne w zakresie kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów, psychologów. Wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALZOWANY:
od 2016-09-01

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników projektu "Szkoła rozwoju" w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia część III "kurs podstaw programowania"

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-09-10

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALZOWANY:
od 2017-12-01

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
REALZOWANY:
od 2017-12-01

"W ramach projektu ""W krainie kompetencji"" firma VULCAN realizuje zamówienie na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida.

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-09-28

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-04-20

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-07-01

Projekt obejmuje dostarczenie oraz przeszkolenie użytkowników aplikacji Nabór Przedszkola, Nabór Szkoły podstawowe oraz MOL NET+ w placówkach gminy Krotoszyn

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
REALZOWANY:
od 2018-06-13

"Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
REALZOWANY:
od 2018-03-01

„Zdobywamy wiedzę” ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 za pośrednictwem EFS.W ramach projektu firma VULCAN poprowadzi szkolenia dla 60 nauczycieli. Szkolenia skierowane są do kadry nauczycielskiej, celem szkoleń jest podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.

FINANSOWANIE:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
REALZOWANY:
od 2018-06-04
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY