Lista projektów

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN realizujemy następujące kategorie projektów:

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem projektu oraz z programami poszczególnych proponowanych w nim rodzajów szkoleń, wybierz z listy poniżej nazwę interesującego Cię projektu.

Projekty szkoleniowe finansowane ze środków unijnych
Lista aktualnie realizowanych projektów: Zobacz archiwalne ›

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
Realizowany od 2018-08-03

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Realizowany od 2017-07-07

FINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-01-29

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-09-01

Projekt Piski Cyfrowy Uczeń – PCU jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. CELEM GŁÓWNYM projektu jest przygotowanie uczniów 8 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazjów z Gminy Pisz do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

FINANSOWANIE: Urząd Marszałkowski,
Realizowany od 2017-08-01

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
Realizowany od 2018-01-25

Szkolenia specjalistyczne w celu podniesienia jakości kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tworzenie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych środowiska sprzyjającego równości K i M i osób z różnych grup mniejszościowych.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2016-09-01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
Realizowany od 2018-05-14

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gmine Pleszew, Zadanie nr 1 - Stworzenie systemu e-Edukacja

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług Publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
Realizowany od 2018-07-05

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020,
Realizowany od 2018-01-24

,,Specjalne potrzeby – dobre szanse”: współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-01-25

Szkolenia specjalistyczne w zakresie kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów, psychologów. Wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2016-09-01

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej dla uczestników projektu "Szkoła rozwoju" w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia część III "kurs podstaw programowania"

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-09-10

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Realizowany od 2017-12-01

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Realizowany od 2017-12-01

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
Realizowany od 2018-04-20

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Realizowany od 2018-07-01

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie aplikacji Nabór Przedszkola, Nabór Szkoły podstawowe, MOL NET+ wraz ze szkoleniami oraz dostawa sprzętu do 15 bibliotek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Realizowany od 2018-06-13

„Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu firma VULCAN poprowadzi szkolenia dla 28 nauczycieli w ramach zadania: Wsparcie dla nauczycieli Szkolenia skierowane są do kadry nauczycielskiej, celem szkoleń jest podniesienie kompetencji nauczycieli w Powiecie Tczewskim.

FINANSOWANIE: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Realizowany od 2018-03-01

„Zdobywamy wiedzę” ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 za pośrednictwem EFS.W ramach projektu firma VULCAN poprowadzi szkolenia dla 60 nauczycieli. Szkolenia skierowane są do kadry nauczycielskiej, celem szkoleń jest podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Realizowany od 2018-06-04